PRIVACY VERKLARING  Amir Praktijk voor Energiewerk

Amir Praktijk voor Energiewerk gevestigd en kantoorhoudende te Hardinxveld Giessendam (3371ST)  aan de Rijnstraat 5, hierna te noemen “Atie Boer/ Amir Praktijk voor Energiewerk ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Amir Praktijk voor Energiewerk verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Amir Praktijk voor Energiewerk u over de manier waarop Amir Praktijk voor Energiewerk uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Amir Praktijk voor Energiewerk worden aangeboden op Amir Praktijk voor Energiewerk.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Amir Praktijk voor Energiewerk gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Amir Praktijk voor Energiewerk past wat u op Amir Praktijk voor Energiewerk ziet aan op uw interesses. Amir Praktijk voor Energiewerk gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Amir Praktijk voor Energiewerk verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Amir Praktijk voor Energiewerk, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Amir Praktijk voor Energiewerk gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Amir Praktijk voor Energiewerk.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Amir Praktijk voor Energiewerk uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Amir Praktijk voor Energiewerk verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op Amir Praktijk voor Energiewerk bij een externe verkoper bestelt, geeft Amir Praktijk voor Energiewerk uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Amir Praktijk voor Energiewerk  dat doet.

4. Uw account

In uw account op Amir Praktijk voor Energiewerk slaat Amir Praktijk voor Energiewerk onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Amir Praktijk voor Energiewerk registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Amir Praktijk voor Energiewerk gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Amir Praktijk voor Energiewerk heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Amir Praktijk voor Energiewerk samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Amir Praktijk voor Energiewerk meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via email.

7. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Amir Praktijk voor Energiewerk over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Amir Praktijk voor Energiewerk bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Amir Praktijk voor Energiewerk om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan Amir Praktijk voor Energiewerk houdt Amir Praktijk voor Energiewerk uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Amir Praktijk voor Energiewerk haar aanbod aan u daarop aanpassen. Amir Praktijk voor Energiewerk gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen.

10. Verbetering van diensten Amir Praktijk voor Energiewerk

Amir Praktijk voor Energiewerk kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Amir Praktijk voor Energiewerk uitvoeren, geeft Amir Praktijk voor Energiewerk uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Amir Praktijk voor Energiewerk gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Amir Praktijk voor Energiewerk uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Amir Praktijk voor Energiewerk uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

12. Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Amir Praktijk voor Energiewerk uw kredietwaardigheid toetsen. Amir Praktijk voor Energiewerk kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Amir Praktijk voor Energiewerk uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

13. Kopen bij externe verkopers

Op Amir Praktijk voor Energiewerk bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten van een externe verkoper op Amir Praktijk voor Energiewerk , kun u contact met die externe verkoper opnemen via 06 12467297 . Amir Praktijk voor Energiewerk slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op Amir Praktijk voor Energiewerk te kunnen verbeteren.

14. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Amir Praktijk voor Energiewerk deze gegevens net zoals die van andere klanten van Amir Praktijk voor Energiewerk .

15. Social media

Op sommige plekken op Amir Praktijk voor Energiewerk, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Amir Praktijk voor Energiewerk krijgt geen toegang tot uw social media-account.

16. Andere doeleinden

Tot slot kan Amir Praktijk voor Energiewerk uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Amir Praktijk voor Energiewerk geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Amir Praktijk voor Energiewerk voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Amir Praktijk voor Energiewerk een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Amir Praktijk voor Energiewerk op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Amir Praktijk voor Energiewerk maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Amir Praktijk voor Energiewerk ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

​1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar  of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Amir Praktijk voor Energiewerk tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Amir Praktijk voor Energiewerk werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Amir Praktijk voor Energiewerk

1. Amir Praktijk voor Energiewerk heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Amir Praktijk voor Energiewerk verwerkt ten behoeve van Amir Praktijk voor Energiewerk. Amir Praktijk voor Energiewerk accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

​1. Amir Praktijk voor Energiewerk bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Amir Praktijk voor Energiewerk, tenzij Amir Praktijk voor Energiewerk op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Amir Praktijk voor Energiewerk behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan tepassen. Elke aanpassing zal via Amir Praktijk voor Energiewerk bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Amir Praktijk voor Energiewerk gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Amir Praktijk voor Energiewerk in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 09-07-2020.